7 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Χρήση διαδικτύου, έκανε το 69,1% του πληθυσμού της Χώρας, ηλικίας 16 – 74 ετών κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 με το υψηλότερο ποσοστό της εν κινήσει σύνδεσης να καταγράφεται  στους νέους ηλικίας 16-24 ετών, με εννέα στους δέκα (89,7%), που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, συνδέθηκαν σε αυτό και από κινητή συσκευή, εκτός κατοικίας και εκτός χώρου εργασίας.

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα . Επτά στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 69,1%) ενώ την τελευταία πενταετία (2011 – 2016) καταγράφεται αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία.

Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, καταγράφεται σε σχέση με το 2015 μικρή αύξηση 1,5%.

Αύξηση, σε σχέση με το 2015, καταγράφεται στα Νησιά Αιγαίου και Κρήτη και στην Αττική (7,7% και 4,5%,αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%) ενώ μείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της Χώρας με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση με το 2015, αύξηση 1,5%.

Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%),

β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και

γ) ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Χρήση διαδικτύου

Χρήση διαδικτύου, κατά το Α’ τρίμηνο του 2016, έκανε το 69,1% του πληθυσμού της Χώρας, ηλικίας 16 – 74 ετών

Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και πραγματοποιείται από το 95,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2016, ποσοστό αυξημένο κατά 1,4% σε σχέση με το 2015 (94,3%).

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιμοποίησαν το Α ́ τρίμηνο του 2016 το διαδίκτυο, το 94,1% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακά / διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών) χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, το 79,5% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας μέχρι δύο έτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ), ΤΕΣ/ΤΕΕ (β ́ κύκλο)) και το 33,9% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελματική σχολή/Τεχνική επαγγελματική σχολή/ Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο (α ́κύκλο), Γυμνάσιο, ∆ημοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης).

Εν κινήσει πρόσβαση και συνδεσιμότητα

􏰁Επτά στους 10 από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2016 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.

Το 68,1 % όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2016 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015.

Από όσους συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους με κινητή συσκευή, το 59,9% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 34,3% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. laptop, tablet) και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. PDA, MP3 player, e-book reader,φορητή κονσόλα παιχνιδιών κλπ.).

Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για τους νέους ηλικίας 16-24 ετών, εννέα στους δέκα (89,7%), που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, συνδέθηκαν σε αυτό και από κινητή συσκευή, εκτός κατοικίας και εκτός χώρου εργασίας/εκπαίδευσης για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές.

Αναφορικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την εν κινήσει σύνδεση, αύξηση καταγράφεται τόσο για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όσο και για το ασύρματο (WiFi), 21,4 % και 4,0 %, αντίστοιχα, μεταξύ των ετών 2015 και 2016

Λόγοι χρήσης διαδικτύου

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 81,9%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α ́ τρίμηνο του 2016, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

 • ∆ιάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά: 85,3%.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.
 • Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 74,7%.
 • Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) : 67,5%.
 • Παρακολούθηση video με χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube : 59,9%.
 • Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κλπ. : 58,8%.
 • Παρακολούθηση μουσικής (web ραδιόφωνο, μουσική από online μουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.) : 47,4%
 • Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου

(Skype, Facetime) :46,5%.

 • Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα :39,9%.
 • «Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κλπ. προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους :34,9%.
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασμα» λογισμικού για παιχνίδια :31,8%
 • Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών :27,7%.
 • Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς μετάδοσης (streamed TV) είτε μεταδίδεται ζωντανά είτε μέσω τηλεοπτικών σταθμών (catch up) :14,9%
 • Παρακολούθηση ταινιών/σειρών μέσω της υπηρεσίας «video on demand» :11,9 %
 • Χρήση λογαριασμού (π.χ. PayPal) για την πληρωμή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο :11,7%
 • ∆ημιουργία ιστοσελίδας ή blog :6,0%
 • Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μέσω της ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας :3,0%
 • Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών π.χ. μέσω e-Bay : 2,8%.

Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime)

Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.) ∆ιάβασμα online ειδήσεων

Πραγματοποίηση τραπεζικών συν αλλαγών

Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση, σε σχέση με το 2015, είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+33,2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα (+27,9%), η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, κ.ά) (+5,7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (+5,6%).

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Ένας στους 2 (48,9%), ηλικίας 16 – 74 ετών, χρησιμοποίησε, τη χρονική περίοδο Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών με δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά με υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κλπ.), επίσημα έγγραφα(αστυνομική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δημόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κλπ.).

Ειδικότερα, για όσους δεν απέστειλαν συμπληρωμένα έντυπα (όπως π.χ. φορολογική δήλωση) μέσω διαδικτύου ενώ είχαν να υποβάλουν, καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους δεν τα απέστειλαν. Το 90,6% αυτών ανέφερε ότι η υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων, έγινε, για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα όπως για παράδειγμα από φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας, φίλο κλπ., το 9,4% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα που χρειαζόταν και το 2,5% γιατί δεν διέθεταν ηλεκτρονική υπογραφή, υπήρχε πρόβλημα αναγνώρισης της ηλεκτρονικής τους υπογραφής ή άλλου μέσου πιστοποίησης της ηλεκτρονικής ταυτότητάς τους.

 

Η έρευνα

Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, έτους 2016.

Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα ερευνήθηκαν 4.774 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

 

Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικότερα δε για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την απανταχού συνδεσιμότητα, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας το 2002 και είναι πλήρως εναρμονισμένη με των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ.

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και μόνο, τυχαία, προεπιλεγμένο μέλος κάθε νοικοκυριού, με μοναδική προϋπόθεση να είναι ηλικίας 16 – 74 ετών. Με το ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό καθώς, επίσης, και ατομικές πληροφορίες που αφορούν στο επιλεγμένο μέλος.