Έλληνες ερευνητές συντονίζουν την ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας «EIT Manufacturing»

Έλληνες ερευνητές έχουν αναλάβει τον συντονισμό της νέας πανευρωπαϊκής κοινότητας καινοτομίας «EIT Manufacturing».

Η προώθηση των τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών στο πεδίο της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στόχο της νέας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, της Κοινότητας Καινοτομίας (Innovation Community) «EIT Manufacturing» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology-EIT) και αποτελείται από 50 εταίρους από 17 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα.

Η προετοιμασία και ο συντονισμός του διεθνούς εγχειρήματος έχει αναληφθεί από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με συντονιστή τον καθηγητή Γεώργιος Χρυσολούρης.

Όπως αναφέρθηκε σε σημερινή εκδήλωση στην Αθήνα, όπου έγινε η παρουσίαση του EIT Manufacturing, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικότερα για τη χώρα μας το γεγονός ότι ένα έργο τέτοιας εμβέλειας, το οποίο συνδυάζει την καινοτομία, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, συντονίζεται από ένα ελληνικό πανεπιστημιακό εργαστήριο.

Το 2019 είναι η χρονιά προετοιμασίας της Κοινότητας Καινοτομίας (start-up phase), η οποία θα ξεκινήσει την υλοποίηση των προγραμμάτων της την 1 Ιανουαρίου 2020. Θα έχει διάρκεια επτά ετών με δυνατότητα επέκτασης για άλλα επτά έτη. Η συνολική χρηματοδότηση από την ΕΕ θα φθάσει το τεράστιο ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ και σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί η συνεισφορά των επιχειρήσεων και άλλων φορέων που θα συμμετάσχουν.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δρ Δημήτρης Μαυρίκιος, ερευνητής του Εργαστηρίου LMS και προσωρινός επιχειρησιακός υπεύθυνος, η νέα κοινότητα καινοτομίας θα είναι ανοιχτή σε συμμετοχές από ελληνικής πλευράς. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι Έλληνες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν και να εφαρμόσουν καινοτομίες σε ελληνικές και ξένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ιδρύθηκε το 2008 με βασικό στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της. Αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διασυνδέει την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα μέσα από την ίδρυση Κοινοτήτων Καινοτομίας (KICs), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Μέχρι σήμερα το ΕΙΤ έχει ιδρύσει έξι Κοινότητες Καινοτομίας που συγκροτούν ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο άνω των 1.000 εταίρων, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας και 640 νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Τον Δεκέμβριο του 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΤ ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο ακόμα Κοινοτήτων Καινοτομίας στους τομείς της Μεταποίησης (EIT Manufacturing) και των Αστικών Μεταφορών (EIT Urban Mobility).