Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων

Καιρός, κακοκαιρία Σκόπελος

Επιστήμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με εξειδίκευση στην τεχνολογία GNSS, τη Μετεωρολογία και την Κλιματολογία, προωθούν τη διασυνοριακή ερευνητική συνεργασία, ανταλλάσσοντας γνώσεις και τεχνογνωσία, με κοινό στόχο την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, περιοχές ευάλωτες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κλιματικές αλλαγές.

Στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί ένα κέντρο ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS/Global Navigation Satellite Systems) που θα συμβάλει στην έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέσω του προγράμματος «Balkan – Mediterranean Real Time Severe Weather Service – BeRTISS», στο οποίο μετέχουν το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ως επικεφαλής) και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου, καθώς και η Υπηρεσία Χαλαζόπτωσης και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Σόφιας της Βουλγαρίας, χαρτογραφείται σε πραγματικό χρόνο, για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη περιοχή, η απεικόνιση του βροχοποιήσιμου νερού, με την αξιοποίηση των τροποσφαιρικών προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία δεδομένων GNSS στη Μετεωρολογία.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του κέντρου ανάλυσης που λειτουργεί στο ΑΠΘ είναι άμεσα προσβάσιμα σε φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία παρέχεται άμεση και αδιάκοπη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Αντίστοιχα κέντρα ανάλυσης αναμένεται να λειτουργήσουν στην Κύπρο και στη Βουλγαρία.

Το Πρόγραμμα «BeRTISS» είναι διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-Balkan Mediterranean.