Επιμόρφωση Αυστραλών εκπαιδευτικών στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ

Με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε σχολεία της Αυστραλίας, η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου και η Πρόεδρος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ, Αν. Καθηγήτρια Μαρίνα Ματθαιουδάκη συναντήθηκαν με Αυστραλούς εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα στο ΣΝΕΓ του ΑΠΘ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 στην Πρυτανεία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Professional learning and development program for Australian teachers» που υλοποιεί το ΣΝΕΓ, διάρκειας 2 εβδομάδων και θα ολοκληρωθεί στις 3/10/2015.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία εκτός από την παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων και σεμιναρίων σε εξειδικευμένες θεματικές, όπως η διδασκαλία της προφοράς, η γλωσσική αξιολόγηση και τα επίπεδα ελληνομάθειας, τα λεξικά και τα λογισμικά για την ελληνική γλώσσα να συμμετέχουν και σε πλήθος δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτικές εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

TSOU0019.JPG αυστραλοι εκαπιδευτικοί απθ Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και οι Αυστραλοί εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από το υψηλό επίπεδο σπουδών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, καθώς και την επιθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία, όπως προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές ελληνικής καταγωγής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣΝΕΓ του ΑΠΘ προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970. Συμμετέχει σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και διοργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εισαγωγή των αλλοδαπών στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Σχολείο δεν εξαντλεί το ρόλο του στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αλλά δίνει έμφαση και σε διάφορες δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.