Ερευνητικό πρόγραμμα «Whistle» κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό

Ερευνητικό πρόγραμμα «Whistle» κατά της διαφθοράς στον αθλητισμό

Η αναφορά περιστατικών με παρατυπίες από τον χώρο του αθλητισμού (whistleblowing) αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς σε αυτόν.

Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι πάνω από το 80% όσων συμμετείχαν σε σχετικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης σε θέματα αναφοράς παρατυπιών στον αθλητισμό, ενώ ταυτόχρονα επεσήμαναν αφενός την ανάγκη θεσμοθέτησης ασφαλών δομών αναφοράς για την προστασία των μαρτύρων παρατυπιών και αφετέρου τη δημιουργία μηχανισμών αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παράνομων ή ανήθικων συμπεριφορών.

Το Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αθλητικής Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης) του ΑΠΘ έχει αναλάβει τον συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος «Whistle», σκοπός του οποίου είναι να εφαρμόσει εκπαιδευτικές στρατηγικές πρόληψης και δοκιμασμένες παρεμβάσεις κατά των επιβλαβών παρατυπιών στον αθλητισμό.

Αθλητές, οπαδοί, γονείς αθλητών, προπονητές, εκπαιδευτές, διαιτητές, αθλητικοί υπάλληλοι, αθλητικοί πράκτορες, στελέχη του αθλητισμού, αθλητικοί επιχειρηματικοί εταίροι, καταναλωτές αθλητικών προϊόντων, ομοσπονδίες, και αθλητικά σωματεία, μπορούν να εκπαιδευτούν στο να εντοπίζουν παράνομες πρακτικές ή ανήθικη συμπεριφορά, όπως την παρενόχληση και ιδιαίτερα τη σεξουαλική παρενόχληση νεαρών αθλητών και αθλητριών, την ψυχολογική πίεση και την κατάχρηση εξουσίας, τη δωροδοκία, την κακή διακυβέρνηση, τη διαφθορά και την απάτη, τη χειραγώγηση και τον χειρισμό αθλητικών γεγονότων, όπως και περιστατικά ντόπινγκ και παράνομης χρήσης ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής, θέματα εκφοβισμού, βίας, εκβιασμού κ.ά.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Whistle», θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο για την Αναφορά Παρατυπιών στον Αθλητισμό, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 15:00-21:00 μμ, στο ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.

Στο Συνέδριο θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Whistle» που αφορούν τα οφέλη που προκύπτουν από την αναφορά παρατυπιών στον αθλητισμό στην Ευρώπη, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε.

Επιπρόσθετα, φορείς διαμόρφωσης της πολιτικής θα συζητήσουν για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν σε διάφορα επίπεδα ώστε, αφενός να αυξηθεί η αναφορά παρατυπιών και αφετέρου να προταθούν τεκμηριωμένες δράσεις για την πληρέστερη αντιμετώπισή τους.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική. Στους μετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το πρόγραμμα «Whistle», στο οποίο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες, πολιτικές και αθλητικές οργανώσεις από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: http://sportwhistle.eu/