Νέα διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που βρίσκεται στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη «US News – Best Global University Rankings 2019».

Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις, παγκοσμίως.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 279 μεταξύ των 1.250 Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη και στην 1η θέση μεταξύ των οκτώ Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αυτή.

Μάλιστα, σε σχέση με την περσινή κατάταξη το ΕΚΠΑ βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη κατά 7 θέσεις.

Να επισημανθεί ότι σε σχέση με το 2017 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 12 θέσεις (από την θέση 291 στη θέση 279).

Η κατάταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εικόνα για το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως.

Από το σύνολο, πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η τελική συνολική κατάταξη των 1250 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει ένα εύρος εβδομήντα πέντε (75) χωρών.

Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτών των κατατάξεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions), περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πρώτης ομάδας των καλύτερων πανεπιστημίων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια δεύτερη φάση για την κατάταξη των 1250 κορυφαίων.

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1250, θα πρέπει πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters.

Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης.

Στην κατάταξη του 2019 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2012-2016 και οι ετεροαναφορές μέχρι τις 2 Ιουνίου του 2018.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)

Δημοσιεύσεις(10%)

Συγγράμματα (2.5%)

Συνέδρια (2.5%)

Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)

Σύνολο αναφορών (7.5%)

Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)

Διεθνείς Συνεργασίες (5%)

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)

Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% (5%)

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Θέση και Επίδοση των οκτώ Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1250 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings (2019):

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΚΠΑ κατέχει τη 124η θέση μεταξύ των 499 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους 13 δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News – Best Global University Rankings.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι άξιο μνείας το κριτήριο «Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές», όπου το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 170η θέση παγκοσμίως.

Επιπροσθέτως η άνοδος, σε σχέση με το 2018, 98 θέσεων στο κριτήριο παγκόσμιας ερευνητικός φήμης σε συνδυασμό με την άνοδο 19 θέσεων στο κριτήριο του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές, δεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.

Εξίσου εντυπωσιακή η άνοδος στο κριτήριο του ποσοστού δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων επιβεβαιώνοντας ότι το ΕΚΠΑ είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα με διεθνή προσανατολισμό και συνεργασίες.

Στο κριτήριο αυτό το Ίδρυμα βρίσκεται στην 221η θέση παγκοσμίως, επιτυγχάνοντας άνοδο κατά σαράντα μία 41 θέσεις σε σχέση με το 2018.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως στα εξής 12 επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα:

Στη «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 94η θέση.

Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 114η θέση.

Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 166η θέση.

Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 177η θέση.

Στις “Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία” (Social Sciences and Public Health) στην 215η θέση.

Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 265η θέση.

Στον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 306η θέση.

Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική» (Molecular Biology and Genetics) στην 311η θέση.

Στον Τομέα «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 363η θέση

Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 427η θέση.

Στη «Χημεία» (Chemistry) στην 526η θέση.