Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας

Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας

Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας είναι το θέμα της διάλεξης της διδάκτορα ιστορίας, απόφοιτο της Ιστορικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Μόσχας «Lomonosov», και διεθύντρια του Κ.Ε.Π. Δώρα Γιαννίτση που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα.

Η διάλεξη εντάσσεται Στα πλαίσια νέου κύκλου διαλέξεων, στη ρωσική, «Ελλάδα – Ρωσία: Ιστορική, Πνευματική, Πολιτισμική Κοινότητα», οι οποίες πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ».

Δώρα Γιαννίτση
Δώρα Γιαννίτση

Οι Έλληνες στην ιστορία της Ρωσίας 4η Διάλεξη: Κοινές σελίδες στην ιστορία Ελλάδας και Ρωσίας. Οι Έλληνες στα νότια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (αρχές 19ου – αρχές 20ου αι.). H οικογένεια των επιχειρηματιών «Ροδοκανάκη» από την Οδησσό.

Ο συγκεκριμένος κύκλος διαλέξεων στοχεύει στην ανάδειξη των κοινών σελίδων ιστορίας , που συνδέουν τους δύο ομόδοξους λαούς, Έλληνες και Ρώσους, με μακραίωνους δεσμούς ιστορικής, πολιτισμικής, πνευματικής εγγύτητας και παραπέμπουν στις ιδέες της Ορθόδοξης Ανατολής, με κοινή νοοτροπία και αντίληψη για τον άνθρωπο και τον κόσμο, που βασίζονται στις πανανθρώπινες, διαχρονικές και καθολικές αξίες και ιδανικά της συνέπειας, της πίστης στο χρέος, της αγάπης, της πραγματικής αρετής και ανάγονται από τα κείμενα των αρχαίων κλασσικών μας, από το μήνυμα καθολικής αγάπης της Αντιγόνης, αποκρινόμενης στις απειλές του Κρέοντα «…ούτοι συνέχθην, αλλά συμφιλείν έφυν…».

Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ρωσικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού, «Οίκος του φιλοσόφου Α.Φ. Λόσεφ», 33, Stary Arbat str. Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:30