Στην 7η θέση παγκοσμίως η Ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεθνής αναγνώρίση για την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατατάσσεται στην έβδομη θέση παγκοσμίως, όσον αφορά το πολλαπλούν μυέλωμα και τέταρτο όσον αφορά τη Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών ) σύμφωνα με την έγκυρη κατάταξη διεθνούς αξιολόγησης Ιατρικών Κέντρων ανά πάθηση ή νόσημα “Expertscape” (www.expertscape.com).