Συνάντηση για την ενδυνάμωση των σχέσεων του ΑΠΘ με πανεπιστήμια στις ΗΠΑ

O Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, Gregory W. Pfleger, Jr, και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος.
O Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, Gregory W. Pfleger, Jr, και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ακαδημαϊκά ιδρύματα των Η.Π.Α., με επίκεντρο την ανταλλαγή Ελλήνων και Αμερικανών φοιτητών, την ανάπτυξη της έρευνας και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας ήταν το αντικείμενο συνάντησης του Γενικού Πρόξενου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη  με τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα με τον Γενικό Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, Gregory W. Pfleger, Jr, συναντήθηκαν χθες, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Καθηγητής Δημήτριος Στ. Κωβαίος, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση παρέστησαν, επίσης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ, Ελένη Μπαξεβανίδου, και η Υπεύθυνη Μορφωτικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννα Κουτσουνάνου.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ δήλωσε ότι αποτελεί στρατηγικό στόχο των νέων Πρυτανικών Αρχών η ενίσχυση των ακαδημαϊκών συμφωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και αναφέρθηκε στην πρόσφατη ίδρυση του Παραρτήματος του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του ΑΠΘ στο Πανεπιστήμιο Delaware, που έχει ως στόχο την επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι ανταλλαγές μεταξύ των φοιτητών και να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον τομέα της βιομηχανικής έρευνας.

Ο Γενικός Πρόξενος των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στις υφιστάμενες συνεργασίες του Προξενείου με συγκεκριμένα Τμήματα και Πανεπιστημιακές μονάδες του ΑΠΘ και εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του σε όλα τα θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των σχέσεων του ΑΠΘ με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα των Η.Π.Α.