Ανάπτυξη της Καινοτομίας στη Βόρεια Ελλάδα από τον ΟΒΙ και το ΑΠΘ

(από αριστερά προς δεξιά) ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης
(από αριστερά προς δεξιά) ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης

 Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με στρατηγικό στόχο να ενισχύσει και να κατοχυρώσει τις καινοτόμες ιδέες στη Θεσσαλονίκη, τη Β. Ελλάδα, αλλά κι ευρύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, εγκαινιάστηκε  η λειτουργία του νέου γραφείου του Oργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στη Θεσσαλονίκη, με έδρα το ΑΠΘ.

Απώτερο σκοπό του νέου γραφείου αποτελεί η διασύνδεση των καινοτόμων ιδεών με την οικονομική παραγωγή και η εμπορική αξιοποίησή τους.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απευθύνεται, όπως εξήγησε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, στο σύνολο των επιχειρήσεων, τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, τις ΜμΕ και τις start-ups, στους ερευνητές και τον ακαδημαϊκό κόσμο, στους ανεξάρτητους εφευρέτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο προϊόν (πατέντα), ένα πρωτότυπο σχέδιο (design), μία νέα μέθοδο παραγωγής ή μεταποίησης και επιθυμούν να κατοχυρώσουν την ιδέα τους. Με τη συνδρομή του Οργανισμού, ως αρμόδιου εθνικού φορέα για την έκδοση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Τίτλων Προστασίας Βιομηχανικών Σχεδίων, διασφαλίζεται ότι θα αποκομίσουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι τα οφέλη που προκύπτουν από την προστασία και παραγωγή της Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους.

Έως σήμερα οι ενδιαφερόμενοι από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή έπρεπε να προσέλθουν στην Αθήνα και στις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΒΙ, ώστε να ενημερωθούν και να εκκινήσουν τη διαδικασία κατοχύρωσης της εφευρετικής τους δραστηριότητας. Μέσω του νέου γραφείου (Περιφερειακή Βιβλιοθήκη), το εφευρετικό κοινό αποκτά άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης σχετικά με την ευρεσιτεχνία ή το design που το ενδιαφέρει.

Το νέο γραφείο, όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση, έχει δύο σημεία επαφής με το κοινό, το πρώτο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και το δεύτερο στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας ΑΠΘ (ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ) στην περιοχή της Θέρμης.

Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας του ΑΠΘ με τον ΟΒΙ, στη βάση λειτουργίας του νέου γραφείου και για την εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών των δύο φορέων.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, είπε πως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα το οποίο υποστήριξε οικονομικά την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μέσω Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, είναι πρώτο σε αριθμό πατεντών στη χώρα και μέσω του νέου γραφείου του ΟΒΙ στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την επιχειρηματική.

Όπως εξειδίκευσε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, το ΑΠΘ στοχεύει στην αύξηση των πατεντών του ανά ομάδες σχολών, για παράδειγμα Ιατρική ή Πολυτεχνική, μέσω και της συνεργασίας του ΟΒΙ με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ.

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Ε. Ζαφείρης τόνισε τη συνεισφορά του ΟΒΙ και των περιφερειακών γραφείων του στη δημιουργία αλυσίδων αξίας για την ενσωμάτωση της συνολικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κ. Μακεδονίας, κ. Κ. Πάλλας, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Ε. Βλαχογιάννης, και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β. Ελλάδας, κ. Σ. Ιγνατιάδης, φορείς με τους οποίους ο ΟΒΙ αναπτύσσει συνεργασία.

Το αναπτυξιακό πλάνο για την προώθηση της καινοτομίας στο σύνολο της χώρας περιλαμβάνει, όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός, τη δημιουργία συνολικά 13 γραφείων – ένα ανά περιφέρεια – τα οποία θα λειτουργούν ως one-stop-shop, ως ΚΕΠ Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το γραφείο της Πάτρας, ενώ στις 18 Ιουνίου εγκαινιάζεται και το περιφερειακό γραφείο του Ηρακλείου.

Η Διοίκηση του Οργανισμού βρίσκεται επιπλέον σε φάση υλοποίησης δύο κομβικών τομών για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα: την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και τη δημιουργία Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία θα αναλάβει και την πιστοποίηση εξειδικευμένων συμβούλων ευρεσιτεχνιών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.