Αποστολή καθηγητών και φοιτητών της Σχολής Γεωπονίας στη Μόσχα

Πολυμελής αποστολή καθηγητών και φοιτητών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ θα επισκέπτεται το Agrarian & Technology Institute του Ρωσικού Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών (RUDN) στη Μόσχα.

Η επίσκέψη (26 έως 30 Απριλίου 2017 )πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ρωσικού Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών (RUDN).

Σκοπός της επίσκεψης είναι η υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των δύο Σχολών και Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

-Συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών στο 4ο Συνέδριο Φοιτητών (4th Students Conference), με θέμα «Organic Agriculture» and «Remote Sensing».

-Οργάνωση του κοινού διακρατικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, μεταξύ των δύο Σχολών, το οποίο θα λειτουργεί με δύο παράλληλα Τμήματα, στην Ελλάδα και την Ρωσία. Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο 2017.

-Ερευνητικά ενδιαφέροντα και Υποδομές. Στη διάρκεια της επίσκεψης προβλέπεται να γίνουν σύντομες επισκέψεις σε Ρωσικά ερευνητικά εργαστήρια και Ινστιτούτα.