Μεσογειακή συνεργασία για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Διεθνές Συμπόσιο της Μεσογειακής Επιστημονικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ολοκληρώνεται σήμερα, στη Ρώμη, το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της Μεσογειακής Επιστημονικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος (MESAEP), που τελεί υπό την αιγίδα του ΑΠΘ. Οι εργασίες του Συμποσίου ξεκίνησαν στις 4 Οκτωβρίου 2017, στην έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας της Ιταλίας.

Το Συμπόσιο επικεντρώνεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της Μεσογείου και στις επιπτώσεις τους στην ποιότητα ζωής. Οι εργασίες του Συμποσίου περιλαμβάνουν ειδική ενότητα που αφορά τις ανισότητες στο περιβάλλον, την υγεία και το πώς η επιστήμη θα υπηρετήσει την κοινωνία.

Στο Συμπόσιο συμμετέχουν περισσότεροι από 250 επιστήμονες από 19 μεσογειακές χώρες. Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η ρύπανση του αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες για εφαρμογές στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, οι φυσικές και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, η ρύπανση των υδάτων και του εδάφους κ.ά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ένα βασικό συμπέρασμα του Συμποσίου είναι η ανάγκη για διατομεακή συνεργασία στην περιβαλλοντική επιστήμη και την τεχνολογία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλά κοινά και επείγοντα προβλήματα που ενώνουν τους λαούς της περιοχής της Μεσογείου. Μία σημαντική πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα είναι η Συνεργασία για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Περιοχή της Μεσογείου, με τον τίτλο PRIMA, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ιδιωτικό τομέα. Η Συνεργασία θα επικεντρωθεί στην επίλυση πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων στις μεσογειακές χώρες, με έμφαση στην πρόσβαση σε καθαρό νερό και τη βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων.

Ένα δεύτερο βήμα, που έχει ήδη κάνει η MESAEP, είναι η πρωτοβουλία ICARUS, η οποία στοχεύει στην προώθηση περιβαλλοντικών και μη τεχνολογικών λύσεων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Διαπιστώθηκε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συμβάλλει στο 68% της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις ασθένειες στις ευρωπαϊκές χώρες.

Στη Μεσόγειο, το ICARUS, του οποίου ηγείται το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, εφαρμόζεται στο Μιλάνο, την Παβία, τη Μαδρίτη, τη Λιουμπλιάνα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της MESAEP, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ανακοίνωσε από τη Ρώμη την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών για τη λεκάνη της Μεσογείου.

Συγκεκριμένα, οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση της συντονισμένης δράσης και τη δια-Μεσογειακή συνεργασία πάνω σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, την κινητικότητα νέων επιστημόνων ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου με τη δημιουργία συστήματος υποτροφιών και την ενίσχυση του ρόλου της Μεσογειακής Επιστημονικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος ως καταλύτη για την ερμηνεία των πιο πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην περιοχή σε πληροφορία χρήσιμη για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο.

Το Συμπόσιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Ιταλίας και την ενεργό συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδας.