«Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917»

«Εκατό χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917» είναι ο τίτλος του επιστημονικού συνεδρίου που διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την έναρξη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της περιόδου 1917-1920,  από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη) και το Ίδρυμα Γληνού, διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Μαΐου 2017, στην παλαιά Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «από πολλές απόψεις, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται στη Θεσσαλονίκη το 1916, μπορεί να θεωρηθεί ως μια σημαντική τομή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης.

Αφενός, εστίασε για πρώτη φορά στο βαθύτερο πυρήνα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, την εσωτερική μεταρρύθμιση, αποσκοπώντας παράλληλα να συμβάλει στη σταδιακή διευθέτηση του γλωσσικού ζητήματος.

Αφετέρου, επιχείρησε να συνδέσει την επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών με τη ‘σχεδιασμένη κοινωνική μεταβολή’, η οποία, με τη σειρά της, θα διευκόλυνε τον αστικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Βέβαια, οι ίδιοι οι πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης, ήδη από το 1920, με αυτοκριτική διάθεση εντοπίζουν στη μεταρρύθμιση μια παιδαγωγική πρόταση προσανατολισμένη πρωτίστως στην πολιτική πράξη και, ως εκ τούτου, την υπαγωγή του εκπαιδευτικού ζητήματος στις σκοπιμότητες των πολιτικών αντιπαραθέσεων».

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διαμορφώσει ένα πλαίσιο επιστημονικού διαλόγου που θα συζητήσει τα επιτεύγματα και τις αστοχίες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης αλλά και τις συνέχειες και ασυνέχειες του μεταρρυθμιστικού φαινομένου στην ελληνική εκπαίδευση στο μακρό ιστορικό χρόνο της εκατονταετίας.