Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας

Βιβλίο Μετάφραση

Ένα νέο εκπαιδευτικό, επαγγελματικό πρόγραμμα, που προορίζεται για τους μεταφραστές ελληνικής λογοτεχνίας υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών.

Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη και το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη, προβλέπει χορήγηση υποτροφιών σε επιλεγμένους ξένους φοιτητές για φοίτηση στην Ελλάδα, γνωριμία με τον πλούτο της ελληνικής λογοτεχνίας, εξειδίκευση στη λογοτεχνική μετάφραση.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 1200 ευρώ μηνιαίως (για συνεχείς 10 μήνες), με στόχο την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, διαμονής, σίτισης, καταβολής διδάκτρων. Η υποτρρροφία μπορεί να παραταθεί για 2η και 3η χρονιά, κατά την κρίση ακαδημαϊκών – φροντιστών του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ώριμους νέους της αλλοδαπής, οι οποίοι:

  •  θα είναι ξένης υπηκοότητας, μόνιμοι κάτοικοι των χωρών προέλευσής τους
  • θα έχουν συναφείς σπουδές (π.χ. νεοελληνικές σπουδές, μεταφραστικές σπουδές, ξένες γλώσσες και φιλολογίες, κλασσικές σπουδές κλπ.)
  • θα γνωρίζουν ελληνικά (πολύ καλή παθητική γνώση της γλώσσας). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να δεχτεί υποψήφιο που θα μάθει εξαρχής νέα ελληνικά στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://greektranslatorprogramme.gr