Ολοκληρώθηκε το πρώτο MIT Hacking Medicine Hackathon Athens

MIT Hacking Medicine Hackathon Athens

Με την παρουσἰαση από τις τρεις ομάδες που βραβεύτηκαν καινοτόμων λύσωνγια την προώθηση της Εγγραμματοσύνης στην Υγεία (Health Literacy) λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα για την επικοινωνία υγείας που απαιτούνται στην εποχή μας ολοκληρώθηκε ττην Κυριακή το απόγευμα 24 Φεβρουαρίου το πρώτο MIT Hacking Medicine Hackathon της Αθήνας

Το Hackathon ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του MIT Hacking Medicine με το eHealth Forum και το Biomimicry Greece Research & Innovation, ενώ η πραγματοποίησή του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Α., της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.) και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ.ΛΑΚ.

Η πρόκληση που αντιμετώπισαν οι διαγωνιζόμενοι ήταν πώς το e-health (ψηφιακή υγεία) και τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να αυξήσουν την εγγραμματοσύνη στην υγεία, χρησιμοποιώντας μέσα που είναι ενσωματωμένα στην καθημερινότητά μας. Οι παραδοσιακοί τρόποι επικοινωνίας (όπως τα έντυπα και τα φυλλάδια) για τα ζητήματα της υγείας δεν αποδίδουν. Αναδυόμενα κυρίαρχα μέσα είναι τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες ενημέρωσης του διαδικτύου.

Οι ομάδες επεξεργάστηκαν στρατηγικές επικοινωνίας υγείας, τεχνολογίες πληροφορικής, τεχνολογίες εικόνας και ήχου, αλλά και γενικότερα κανάλια επικοινωνίας και πρότειναν λύσεις που με τη βοήθεια εργαλείων όπως οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο κλπ., μπορούν να αυξήσουν τις γνώσεις μας για την προσωπική μας υγεία και να τη βελτιώσουν.

Οι ομάδες αξιολογήθηκαν με βάση τέσσερα κριτήρια: 1) τον αντίκτυπο της ιδέας τους στην υγεία (βελτίωση της ατομικής υγείας, χρησιμότητα για το σύστημα υγείας, κλπ), 2) την καινοτομία (κατά πόσο η ιδέα είναι υλοποιήσιμη, αν υπάρχουν παρόμοιες προσπάθειες, ευκολία χρήσης), 3) το επιχειρηματικό μοντέλο (βιωσιμότητα, προεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς), 4) την παρουσίαση (πόσο πειστική είναι, ανάλυση του προβλήματος, δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας).

Το πρώτο βραβείο των 1.000 ευρώ έλαβε η ομάδα L.E.A.S.H. (Learn Engage Act Support Help). Το βραβείο απένειμε ο κύριος Δημήτρης Θερριός εκ μέρους της εταιρείας Pfizer Hellas. Η ομάδα μελέτησε και πρότεινε μια λύση για το πρόβλημα της υποδιαγνωσμένης κατάθλιψης και της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής. Μέσω της προτεινόμενης λύσης μπορούμε μέσω εκπαίδευσης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης να βελτιώσουμε την έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης και της αγχώδους διαταραχής. Τα οφέλη είναι οικονομικά και κοινωνικά: οι άνθρωποι παραμένουν δραστήριοι και χρήσιμοι στον εαυτό τους και την κοινωνία, ενώ το κόστος για το σύστημα υγείας από τις διαταραχές αυτές μειώνεται.

Το δεύτερο βραβείο έλαβε η ομάδα CardioMinitor. Το βραβείο των 800 ευρώ απένειμε ο κύριος Βασίλης Τούλιας εκ μέρους της Interamerican. Η εφαρμογή που προτάθηκε μειώνει τη διάρκεια μετεγχειρητικής νοσηλείας καρδιοπαθών με σημαντική μείωση του κόστους. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με παρακολούθηση εξ αποστάσεως που περιλαμβάνει τη μεταφορά ιατρικών δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο θεράπων ιατρός λαμβάνει τα στοιχεία του ασθενή, χωρίς να χρειάζεται να είναι κοντά του, αξιολογεί την κλινική του κατάσταση και παρεμβαίνει μόνο όταν απαιτείται.

Το τρίτο βραβείο, το οποίο αντιστοιχεί σε mentoring από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ (Θ.Ε.Α.) έλαβε η ομάδα VacciNation. Η εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο προσφέρει ενημέρωση και υπενθυμίσεις για τους εμβολιασμούς. Αφορά ενήλικες και παιδιά και αποσκοπεί στο να βελτιώσει τη συμμόρφωση στα εμβόλια.

Όλες οι ομάδες θα λάβουν καθοδήγηση από τη ΘΕΑ (Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ) στα πρώτα επιχειρηματικά τους βήματα.

Το Hackathon είναι ένα εξαιρετικό μεθοδολογικό εργαλείο για δημιουργική συνεργασία και ανάπτυξη λύσεων στις προκλήσεις που ορίζονται. Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, μικτές ομάδες από ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, μηχανικούς, ερευνητές, επιστήμονες με πολύ διαφορετικές γνώσεις, σχεδιαστές, ανθρώπους των επιχειρήσεων, της αγοράς που άπτεται της υγείας (ασφαλιστική, φαρμακευτική, βιοϊατρικής τεχνολογίας), στελέχη διοίκησης, ειδικούς στις πολιτικές υγείας, εργάζονται πυρετωδώς, με μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στόχος, μέσα σε 36 ώρες να δώσουν λύσεις με τη βοήθεια των μεντόρων σε χρονίζοντα προβλήματα, και –γιατί όχι– να βάλουν τις βάσεις για μια νέα επιχείρηση.