Στο ΑΠΘ ο Επίτιμος Πρόξενος της Ουρουγουάης

(Από αριστερά προς δεξιά): ο Επίτιμος Πρόξενος της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, Δρ. Χρήστος Καζαντζής, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
(Από αριστερά προς δεξιά): ο Επίτιμος Πρόξενος της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, Δρ. Χρήστος Καζαντζής, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου, και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας

Η προοπτική συνεργασίας του ΑΠΘ με πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρωτεύουσας Μοντεβίδεο και η αμοιβαία διάδοση της ελληνικής και της ισπανικής γλώσσας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Επίτιμο Πρόξενος της Ουρουγουάης στη Θεσσαλονίκη, Δρ. Χρήστος Καζαντζής, με τον ρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, στην Πρυτανεία.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας, συμμετείχε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας του ΑΠΘ με πανεπιστημιακά ιδρύματα της πρωτεύουσας Μοντεβίδεο, και της Ουρουγουάης συνολικά, μέσω διμερών συμφωνιών καθώς και η αμοιβαία διάδοση της ελληνικής και της ισπανικής γλώσσας στις δύο χώρες αντίστοιχα. Ειδική αναφορά έγινε στην ιστορική ελληνική κοινότητα της Ουρουγουάης, η οποία αριθμεί περίπου 2.500 Έλληνες, καθώς και στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», που λειτουργεί περισσότερα από 40 χρόνια, συμβάλλοντας στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού.