Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μεγάλη διεθνή κλινική μελέτη για τον HIV

Έναρξη θεραπείας αμέσως μετά τη διάγνωση του HIV συνιστούν τα αποτελέσματα μεγάλης κλινικής μελέτης

 

 

Η έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας αμέσως μετά τη διάγνωση του HIV, του ιού που προκαλεί το AIDS, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου ή άλλων σοβαρών επιπλοκών. Αυτό καταδεικνύουν τα αποτελέσματα μεγάλης διεθνούς κλινικής μελέτης με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με προηγούμενα αποτελέσματα που δείχνουν ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία (θεραπεία έναντι του HIV) μειώνει δραστικά την πιθανότητα μετάδοσης του HIV, συνηγορούν υπέρ του ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία πρέπει να προσφέρεται σε όλους όσους είναι φορείς του HIV.

Τα νέα αυτά αποτελέσματα προέρχονται από την πολυκεντρική μελέτη START, την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που θεμελιώνει τα οφέλη της πρώιμης έναρξης αντιρετροϊκής θεραπείας φορέων του HIV. Παρότι προβλεπόταν ότι η μελέτη θα μπορέσει να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα στο τέλος του 2016, ενδιάμεση ανάλυση των δεδομένων που είχαν συλλεχθεί μέχρι την 13η Μαρτίου 2015, έδειξε ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης σοβαρής νόσου ή και θανάτου είναι μειωμένος κατά 53% στην ομάδα που ξεκίνησε άμεσα θεραπεία συγκριτικά με την ομάδα αναφοράς, την ομάδα δηλαδή που ξεκίνησε θεραπεία όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είχε αρχίσει να εξασθενεί.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοποριακής αυτής μελέτης διαδραμάτισε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στο διεθνές δίκτυο INSIGHT.

Με επιστημονική υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής κ. Γιώτα Τουλούμη, τo Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτούργησε ως το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο της μελέτης START έχοντας την ευθύνη του Συντονισμού των 6 κλινικών που συμμετείχαν στη μελέτη καθώς και των πολλών συνεργατών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού από όλη την Ελλάδα, της παρακολούθησης και στήριξης της μελέτης καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής της καθώς και την ευθύνη επιστημονικής συμβολής στις μελέτες του δικτύου INSIGHT και της στατιστικής ανάλυσης συγκεκριμένης υπομελέτης.