Συνεργασία ΑΠΘ και Εθνικής Τράπεζας για την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας

(Από αριστερά προς δεξιά) Ο Διευθυντής Καταστήματος Θεσσαλονίκης Α Εθνικής Τράπεζας, κ. Νικόλαος Δεργιαδές, η Διευθύντρια Δικτύου Καταστημάτων Β. Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κέρκυρας Εθνικής Τράπεζας κα. Αναστασία Ναζίδου, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής κ. Περικλής Α. Μήτκας και ο Αν. Πρύτανη Οικονομικών του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής κ. Νικόλαος Βαρσακέλης

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας και η υποστήριξη πρωτοβουλιών καινοτομίας και εξωστρέφειας υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, στην Θεσσαλονίκη.

Στο ΑΠΘ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών.

Επιπλέον, θα γίνουν παρουσιάσεις εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων σε ενδιαφερόμενα στελέχη επιχειρήσεων ή χρηματοδοτικούς φορείς.

«Το Πανεπιστήμιο θέλει να διερευνήσει όλους τους τρόπους που θα δώσουν ευκαιρίες στους αποφοίτους μας να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να στήσουν τις δικές τους εταιρείες και να μείνουν στην Ελλάδα προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας και της οικονομίας» δήλωσε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας.

 Σεμινάριο

Η πρώτη κοινή δράση, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, είναι η διοργάνωση τριήμερου σεμιναρίου, με τίτλο «Match and Develop a Startup», για την καθοδήγηση και δικτύωση ερευνητικών ομάδων και startups.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 7-9 Απριλίου 2017, σε συνεργασία με την Προθερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας OK! Thess (Κομοτηνής 2 και Μαρία Κάλλας).