Σύνοδος της Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνοδος της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Στιγμιότυπο από προηγούμενη σύνοδο της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η 3η Σύνοδος της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 και 4 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Hilton με τη συμμετοχή 50 εκπρόσωπων υπουργείων, Οργανισμών και κλαδικών φορέων από ελληνικής πλευράς και πάνω από 70 εκπρόσωποι αντίστοιχων φορέων από τα ΗΑΕ.

Στη σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, και ο Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Sultan Bin Ahmad Al Jaber.

Από ελληνικής πλευράς στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι Υπουργείων, Οργανισμών και κλαδικών φορέων, ενώ από εμιρατινής πλευράς θα παρευρεθούν πλέον των 70 εκπροσώπων αντίστοιχων Υπουργείων και φορέων.

Κεντρικός στόχος της Μ.Δ.Ε. αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Α.Ε. σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος (εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια, τουρισμός, κλπ).

Οι εργασίες της Μεικτής Επιτροπής θα ολοκληρωθούν την 4η Μαΐου, με την επίσημη τελετή υπογραφής των συμφωνηθέντων πρακτικών της Συνόδου, διμερών συμφωνιών, καθώς και των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ φορέων.

 Συνέδριο

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Μεικτής Επιτροπής, θα ακολουθήσει Επιχειρηματικό Συνέδριο με τη συμμετοχή 200 περίπου ελληνικών και εμιρατινών επιχειρήσεων.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, και ο Εμιρατινός Υπουργός Επικρατείας, Δρ. Sultan Bin Ahmad Al Jaber.

Eν συνεχεία ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κ. Γιώργος Τσίπρας θα απευθύνει ομιλία στους εκπροσώπους των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων, ενώ παρεμβάσεις, από ελληνικής πλευράς, θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Υποστήριξης Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Ηλίας Ηλιάδης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα περατωθούν με τη διεξαγωγή διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων.