Το ΑΠΘ στο «The Greek Diaspora Fellowship Program»

Το ΑΠΘ είναι ένα από τα 12 Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν από το «The Greek Diaspora Fellowship Program» για να φιλοξενήσουν 21 ερευνητές, γεννημένους σε Ελλάδα και Κύπρο, ώστε να συνεργαστούν σε προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των πανεπιστημίων και των κοινοτήτων τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το «Institute of International Education» των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα «Greek Diaspora Fellowship Program» έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα και έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αποτροπή της διαρροής επιστημόνων (brain-drain) της Ελλάδας και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, των Η.Π.Α και του Καναδά.

Το πρόγραμμα θα απονείμει υποτροφίες σε 40 Καθηγητές που έχουν ως έδρα τις Η.Π.Α και τον Καναδά για να συνεργαστούν με Ελληνικά Πανεπιστήμια, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να ξεκινήσει αντίστοιχη δράση στην Ελλάδα.

Μεταξύ των 19 ερευνητικών προγραμμάτων που επιλέχθηκαν από το «Institute of International Education» των ΗΠΑ, τα 6 έχουν προταθεί από το ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, επιστημονικοί υπεύθυνοι των επιλεγμένων προγραμμάτων του ΑΠΘ είναι οι:

  1. Γεώργιος Αντωνίου, Επικ. Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής
  2. Μαρία-Ελένη Κοσμίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας
  3. Αναστάσιος Σέξτος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  4. Ματούλα Σκαλτσά, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Γεώργιος Καλογεράς, Καθηγητής Τμήματτος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  5. Νικόλαος Φόρογλου, Αν. Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ευστράτιο Πρασίδη από το Παν/μιο Αιγαίου)
  6. Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών