Το πρώτο ψηφιακό βιβλίο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το πρώτο ψηφιακό βιβλίο εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για έκδοση που περιλαμβάνει το αρχείο, το ημερολόγιο και το συγγραφικό και οπτικοποιημένο υλικό της έρευνας από το πολυ-εθνικό εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Σχεδιασμού με την ονομασία DDW2014 – INVESTIGATING URBAN LANDSCAPES που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών (περιοχή Χρυσοπηγής) με την σύμπραξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (επιστημονικοί υπεύθυνοι οι επίκουροι καθηγητές Ιορδάνης Στυλίδης και Σοφία Βυζοβίτη), τον δήμο Σερρών και τον Σύλλογο αρχιτεκτονων Σερρών.

Συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες από σχολές και τμήματα αρχιτεκτόνων της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Ο σχεδιασμός του ψηφιακού βιβλίου είναι διαδραστικός και περιλαμβάνει ενότητες πληροφορίας όπως την ενότητα των κειμένων, την ενότητα με τις συλλογές των εικόνων σε πολλαπλές θεματικές (φύση, πόλη, θέσεις και πεδία έρευνας), την ενότητα με τη συλλογή των τελικών εργασιών-προτάσεων, την ενότητα με τα video που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αναλυτικά τον τροπο και τις πειθαρχίες της συλλογικής ζωής καθώς και τις πρακτικές της έρευνας, των συζητήσεων και του σχεδιασμού. Περιλαμβάνονται επίσης οι ενότητες με υλικό από την πόλη των Σερρών, την τοπική ιστορία καθώς και το ημερολόγιο του καθηγητή Ιορδάνη Στυλίδη με την προσωπική του ακολουθία, αποτίμηση και περιγραφή πολλαπλών συμβάντων του εργαστηρίου.