Υποτροφίες Βιομηχανικής Έρευνας για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Δημόκριτο

Τον θεσμό των Υποτροφιών Βιομηχανικής Έρευνας για υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και συνεργαζόμενους ερευνητές εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την προκήρυξη 68 υποτροφιών διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών.

Συγκεκριμένα ο «Δημόκριτος» προσκαλεί ταλαντούχους νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσανατολισμού, να υποβάλουν τις προτάσεις τους σε συνεργασία με ερευνητές του Κέντρου, σε τομείς και εξειδικευμένα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μέσω του νέου προγράμματος επιδιώκεται η άμεση τόνωση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα, η στενή επαφή και αλληλεπίδραση των νέων επιστημόνων με δομές και προβλήματα της βιομηχανίας και η ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα.

Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αριστεία των προτεινόμενων έργων και η ουσιαστική συμβολή τους στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων των συνεργαζόμενων εταιρειών θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2017.

http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1936.