Φοιτητές από τρία μεγάλα ρωσικά πανεπιστήμια συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη

Φοιτητές από τα τρία μεγάλα Πανεπιστήμια της Ρωσίας «M. Lomonosov» της Μόσχας, Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας και Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κρασνοντάρ, συναντήθηκαν την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και την Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων του ΑΠΘ, Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου,  και τους ενημέρωσαν για την πορεία των σπουδών τους στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Υποτροφιών έρευνας και κατάρτισης» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ»,

Τους φοιτητές συνόδευε ο γραμματέας του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» και Διδάσκων της ρωσικής γλώσσας στο ΑΠΘ, Δρ. Δημήτρης Φωτιάδης.

Για δωδέκατη φορά πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το υποπρόγραμμα «Υποτροφιών έρευνας και κατάρτισης», από 17 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2017 και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς δασκάλους της Ελληνικής Γλώσσας από τα Πανεπιστήμια των Παρευξείνιων Χωρών.

Το πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» της Συγκλήτου του ΑΠΘ λειτουργεί εδώ και 23 χρόνια. Από το 2014, το Πρόγραμμα τελεί υπό την επίβλεψη του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ομ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του ΑΠΘ Ιωάννης Καζάζης. Συντονίστρια είναι η Ομ. Καθηγήτρια του ΑΠΘ Άρτεμις Ξανθοπούλου – Κυριακού.

Στόχος του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» είναι η ίδρυση και η ενίσχυση Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών στην Παρευξείνια Ζώνη και η διασφάλιση των όρων βιωσιμότητάς τους.

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Υποτροφιών έρευνας και κατάρτισης οι φοιτητές θα υποβληθούν σε ένα σύνθετο πρόγραμμα βραχείας εκπαίδευσης, καταρτισμένο για την προετοιμασία και μετεκπαίδευση ακαδημαϊκών στελεχών. Ως προς το ακαδημαϊκό του σκέλος, προβλέπει την παρακολούθηση μαθημάτων ειδικού ενδιαφέροντος από το φάσμα μαθημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και την προώθηση της επιστημονικής τους έρευνας στα Σπουδαστήρια και τις Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης, με την επίβλεψη των Καθηγητών της Σχολής.

Οι νέες υποτροφίες «ακαδημαϊκής κατάρτισης και έρευνας» συμπληρώνουν το κανονικό πρόγραμμα θερινών «υποτροφιών για εκμάθηση της ελληνικής», το οποίο θα πραγματοποιηθεί και φέτος από Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» με την υποστήριξη του ΙΚΥ, όπως και τα προηγούμενα 24 καλοκαίρια, με συμμετοχή δεκάδων ξένων φοιτητών, αξιολογικά επιλεγμένων από τα συνεργαζόμενα Παρευξείνια Πανεπιστήμια, βάσει των επιδόσεών τους στη Νέα Ελληνική.

 

Ως τώρα, το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» έχει προσφέρει την ευκαιρία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε 780 συνολικά φοιτητές, από 16 Πανεπιστήμια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» αποτελούν μια κοινότητα φιλελληνισμού που προωθεί τη φιλία και τη σύνδεση των λαών της περιοχής με βάση τις κοινές αξίες.