20,1 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν από τα ελληνικά αεροδρόμια το πρώτο εξάμηνο

Περίπου 20,1 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το εξάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2015 ενώ άνοδο 4,2% σημείωσαν στο σύνολο των πτήσεων το εξάμηνο του 2016

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 189.008 (από τις οποίες 89.343 εσωτερικού και 99.665 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 4,2 % (+ 4,7 % στις πτήσεις εσωτερικού και + 3,8 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 181.352 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εξάμηνο του 2016 έφθασε τα 20.083.702 παρουσιάζοντας αύξηση 8,0 % σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 18.603.058 επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )             ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

6ΜΗΝΟ ΄15 :       181.352 ( χιλιάδες)                                 18.603.058 (εκατομμύρια)

6ΜΗΝΟ ΄16 :       189.008 (χιλιάδες)                                   20.083.702 (εκατομμύρια)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ :       +4,2%                                                         +8,0%

Αύξηση 3,3% σημειώθηκε στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Ιούνιο του 2016 . Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιούνιο του 2016 προκύπτουν ότι στα ελληνικά αεροδρόμια διακινήθηκαν 6,5 εκατομμύρια επιβάτες,σημειώνοντας αύξηση συνολικά (+3,2% επιβάτες εσωτερικού και +3,3% επιβάτες εξωτερικού) που έφθασαν το +3,3%.

Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης, και Κέρκυρας καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούνιο του 2016

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Ιούνιο.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΘΗΝΑ                       1,9 (εκατομμύρια επιβάτες)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ                   969.308 (χιλιάδες επιβάτες)

ΡΟΔΟΣ                         733.530 (χιλιάδες επιβάτες)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             576.097 (χιλιάδες επιβάτες)

ΚΕΡΚΥΡΑ                       445.125 (χιλιάδες επιβάτες)