Νέα μείωση στον ελληνικό εμπορικό στόλο

Νέα μείωση κατά 1,3% σημείωσε η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη ∆ύναμη του Νοεμβρίου 2014, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.

Ο αριθμός των ελληνικών εμπορικών πλοίων ανέρχεται πλέον σε 1834 πλοία (από 1859 το 2014 και 1902 το 2013)  εκ των οποίων τα 473 είναι φορτηγά, τα 524 είναι δεξαμενόπλοια, τα 603 επιβατηγά και τα 234 λοιπών κατηγορίων.