Βιντεοδιασκέψεις για επιχειρηματικές επαφές με ξένους εισαγωγείς

Δ. Μαρδάς Υφυπουργός Εξωτερικών

Τη δυνατότητα συνδιοργάνωσης βιντεοδιασκέψεων (video conferences) μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων (Β2Β), με την συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών, σε χώρους που θα επιλέξει το κάθε επιμελητήριο συζήτησε ο υφυπουργός εξωτερικών κ. Δ. Μάρδας κατά την συνάντησή του την Δευτέρα (31/10) με τους επικεφαλής διμερών επιμελητηρίων στην Ελλάδα.

Στόχος της προσπάθειας αυτής – η οποία προωθείται παράλληλα με τις επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνει το ΥΠΕΞ σε αγορές-στόχους – είναι να διευρυνθεί η επικοινωνία των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων με ξένες επιχειρήσεις, αποφεύγοντας το κόστος μετακίνησης στο εξωτερικό, μέσω της παράλληλης συμμετοχής και των διμερών επιμελητηρίων.

Καθώς πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από το χώρο της τεχνολογίας, χρησιμοποιούν σε τακτική βάση, τις βιντεο-διασκέψεις μεταξύ στελεχών αλλά και συνεργατών τους, το ΥΠΕΞ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχει θέσει ως στόχο την αξιοποίηση και διάχυση αυτής της τεχνογνωσίας, ώστε να επωφεληθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων κλάδων, οι οποίες συνήθως δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του κ. Υφυπουργού, πέραν της θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους των επικεφαλής διμερών επιμελητηρίων, έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης και από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) κ. Κ. Μίχαλο, ο οποίος θα διερευνήσει τη δυνατότητα συμμετοχής της ΚΕΕΕ, στο συγκεκριμένο εγχείρημα.