Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου Crome -Life

Τα τελικά αποτελεσμάτα του Ευρωπαϊκού Έργου CROME-LIFE – “Δίκτυο Δια-Μεσογειακού Περιβάλλοντος και Υγείας” θα παρουσιασθούν την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στο Μεγάρο Μουσικής Αθηνών, στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση διακεκριμένοι επιστήμονες και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν τα σημαντικότερα προβλήματα που συνδέουν την περιβαλλοντική φόρτιση με την ανθρώπινη υγεία της περιοχής της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Κροατία και την Ισπανία, καθώς και τρόπους για τη μείωση του κόστους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επίσης, η επιστημονική ομάδα του Έργου θα παρουσιάσει τα κυριότερα αποτελέσματα που προκύπτουν έπειτα από τη μελέτη της έκθεσης του πληθυσμού σε διάφορους περιβαλλοντικούς ρύπους (αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας, πλαστικοποιητές, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα), στους οποίους αναπόφευκτα εκτίθενται όλοι, μέσω των καθημερινών συνηθειών και δραστηριοτήτων.

Τέλος, η επιστημονική ομάδα του Έργου θα προτείνει στοχευμένα μέτρα που θα βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στην έγκαιρη εκτίμηση, πρόληψη και προστασία της υγείας του περιβάλλοντος και του πληθυσμού.

Το CROME-LIFE

Το Έργο CROME-LIFE είχε ως στόχο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για τη βέλτιστη χρήση δεδομένων ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης (ΒΠΑ), με σκοπό την ακριβέστερη ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία από ένα μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών ρύπων, τόσο οργανικών ενώσεων, όσο και βαρέων μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στόχευε και συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην έκθεση στην περιβαλλοντική ρύπανση και στα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα νευροαναπτυξιακών/ νευροεκφιλιστικών διαταραχών και καρκίνου, σε πέντε μεγάλες ζώνες της περιοχής της Μεσογείου (Ελλάδα, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία). Στη βάση αυτών των αποτελεσμάτων, προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού της έκθεσης, είτε μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, είτε με τη σύνταξη οδηγιών που εντάχθηκαν σε νομοθετικά πλαίσια.

Το Έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και έλαβε χρηματοδότηση από το τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο χρηματοδοτικό πλαίσιο LIFE.