Άνθισαν οι στέγες 13 σχολείων στην Αθήνα

Πράσινες στέγες απέκτησαν 13 σχολικά συγκροτήματα της Αθήνας.Ο δήμος Αθηναίων ολοκλήρωσε την κατασκευή πράσινων δωμάτων σε δεκατρία σχολικά κτίρια (δεκαεπτά σχολεία όλων των βαθμίδων) στις επτά δημοτικές κοινότητες του δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, το οποίο συνίσταται στην κατασκευή της κατάλληλης υποδομής ώστε το δώμα των σχολικών κτιρίων να καλυφθεί με φυτά. Δημιουργείται έτσι ένα μόνιμο οικοσύστημα που συντηρείται με ελάχιστη φροντίδα.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη του έργου συνίστανται στην ενίσχυση της χλωρίδας και της πανίδας, την αποτελεσματική διαχείριση του βρόχινου νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας των κτιρίων, δεδομένου ότι τα πράσινα δώματα προστατεύουν το κτίριο από την ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα αποτρέπουν τη διαφυγή θερμότητας, την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου που έχει δεχθεί το δώμα και της περιοχής γύρω από αυτά, τη συγκράτηση σκόνης, έτσι ο αέρας που αναπνέουμε γίνεται καθαρότερος, καθώς και στην ενίσχυση της ηχομόνωσης των σχολικών κτιρίων.

Τον Δεκέμβριο του 2015 ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Καμίνης συμμετείχε στην παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα (Cop21) που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και συνυπέγραψε τη Διακήρυξη των Πόλεων για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Τοπικών Ηγετών (climate summit for local leaders). Στη Διακήρυξη, οι πόλεις δεσμεύονται να υποστηρίξουν σχέδια με μακροπρόθεσμους, για την αλλαγή του κλίματος, στόχους, (όπως είναι η 100% μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η μείωση της τάξης του 80% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, έως το 2050) αλλά και να βελτιώσουν περαιτέρω και τη μεταξύ τους συνεργασία και με διεθνείς οργανισμούς, τις εθνικές κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Επιδίωξη : η υιοθέτηση κοινών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, η Αθήνα λαμβάνει πολύτιμη υποστήριξη και τεχνογνωσία μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα πόλεων όπως το C40 και το 100 Resillient Cities (Ανθεκτικές Πόλεις).